این ویدئو حاصل ارائه مقاله تکنیک های اقناع، قوانین و نظریات تبلیغ کارآمد دینی در شبکه های اجتماعی مجازی در همایش بین المللی دین، فرهنگ و فناوری در دانشگاه شریف - سال 97 می باشد
 


مدت زمان: 19 دقیقه 55 ثانیه