یک صفحه نور

بدون تردید مهمترین کتاب در عرصه خلقت قرآن کریم می باشد
کتابی که نامه خدا به بندگانش و قانون اساسی اسلام است و در رآس همه برنامه ها و کارهای فرهنگی باید مور توجه ما باشد.
نویسنده وبلاگ آتش به اختیار و مخاطبین گرامی یک قرار معنوی می گذارند که هر شبانه روز حداقل یک صفحه از قرآن کریم را قرائت کنند و به حضرت ولی عصر "عجل الله فرجه الشریف"هدیه کنند و درباره معانی آن فکر کنند.

ضمناّ هر روز یک آیه با تفسیرش در وبلاگ قرار داده می شود.

قرآن