آیه تبلیغ

تبلیغ دین در فضای مجازی مصداقی از امر به معروف و نهی از منکراست و واجب کفایی به شمار می رود.وظیفه اصلی مبلغان دین، امر به معروف و نهی از منکر است؛ بنابراین می‌توان از فضای مجازی برای تحقق این امر بهره‌مند شد تا شاهد تبلیغ دین در گستره جهانی باشیم؛ شاید در رسانه منبر مشکلاتی در نوع برقراری ارتباط باشد، اما در فضای مجازی ارتباط گیری سهل و آسان است.

طلبه وفضای مجازی