بسم رب الشهداء و الصدیقین 

 عرصه فرهنگی عرصه جهاد است  فضای فرهنگی را باید جبهه بدانیم و با نیت خالص در این راه وظیفه مان را انجام بدهیم و با فضل خدا عاقبت به خیر شویم یعنی شهید فرهنگی
متاسفانه دشمنان اسلام و تشیع در راه باطلشان محکم ومنسجم و جدی اند وما در راه حق سستی می کنیم راه روشن است جواب کار فرهنگی باطل کار فرهنگی حق است رهبری عزیز چند دهه است باعباراتی چون تهاجم فرهنگی جنگ فرهنگی ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و... به ما هشدار می دهند  ولی ما... دستگاه های فرهنگی ما هم که دچار ضعف واختلال اند رهبر معظم انقلاب با نارضایتی از آنها  از همه دغدغه مندان دین و انقلاب انتطار دارند  معطل و منتظر آنها نمانیم و هرکدام وظیفه خودمان را در عرصه جهاد فرهنگی انجام بدهیم مخصوصا فضای مجازی  که به فرموده رهبری عزیز اهمیتش به اندازه انقلاب اسلامی است  سال پیش  بود که فرمان صادر کردند فرمان آتش به اختیار