یک چشم زدن غافل از آن شاه مباشی
                                                         شاید که نگاهی کند آگاه نباشی

                           السلام علیک یا بقیة الله فی أرضه
اللهم عجل لولیک الفرج

شعر
 سال ها منتظرِ سیصد و اندی مرد است